Вредно ли е пушенето на цигари?

Всеки знае, че пушенето вреди.

В днешно време всеки пушач знае, че пушенето вреди. Онова, което пушачът не знае е, че той може и да се подложи на лечение от тютюневата зависимост и да не пуши. Аз не мога да ви мотивирам да спрете цигарите, но мога да ви “вдъхновя” да се мотивирате затова. Отдавна запалването на цигара не е ритуал. Ритуалът е отстъпил място на вредния навик, който убива.

Изгарянето на тютюн при висока температура в “хартиена риза” е химически процес, при който се образуват много опасни отрови. Тютюневият дим съдържа около 4000 химични съединения. Причината, поради която димът съдържа толкова много различни химически вещества, е много високата температура (до 900 градуса), която се развива в димящия край на цигарата.

Тютюневият дим съдържа:

  • - дразнещи и токсични вещества като водороден цианид, серен диоксид, въглероден оксид, амоняк и формалдехид;
  • - канцерогенни и мутагенни вещества: арсен, хром, нитрозамини, бензпирени;
  • - вредни за репродукцията вещества: никотин, кадмий, въглероден оксид и др.
Ето защо тютюневият дим е сериозен замърсител в затворените помещения, при който няма безопасно ниво на експозиция. Много от неговите съставки са токсични, а някои и радиоактивни. За над 40 от тях се знае, че причиняват рак. Те са концентрирани предимно в катрана, кафявата лепкава течност, която се кондензира от тютюневия дим. Димът при пушене на лула и пури има по-високо съдържание на катран, отколкото цигарения дим.

Пушене на лула и пури.

Много пожизнени пушачи на лула и пури не вдишват дима, така че те приемат по-малко количество катран от пушачите на цигари. В някои страни пушенето на пури е често изтъквано като модно, алтернативно на цигарите. То е често считано за “здравословната“ алтернатива. В действителност и пушачите на лула и пури са склонни към развитие на рак на устата и гърлото, а по-нови проучвания показаха значителен риск от развитие на хронична обструктивна белодробна болест (хроничен бронхит и емфизем) и исхемична болест на сърцето.

Никотинът предизвиква зависимост.

Никотинът предизвиква физиологична зависимост, която е толкова силна, колкото тази при хероина. Посредством белите дробове и кръвоносните съдове, той достига до мозъка за 7 секунди след всмукването на цигарата. Никотинът води до увеличаване на пулса и повишава стойностите на кръвното налягане, което кара сърцето да консумира повече кислород. Действието на никотина може да бъде една от причините за внезапна смърт при интензивните пушачи на средна възраст.

Ефектът от никотина се усилва от въглеродния оксид в тютюневия дим. Въглеродният оксид (окис) се свързва с хемоглобина и по този начин пречи на транспорта на кислорода и въглеродния двуокис в организма. Така хемоглобинът не може да изпълнява функцията си. В резултат на това тъканите, включително и сърцето, получават по-малко кислород, макар че поради действието на никотина сърцето се нуждае от повече кислород.

Странични ефекти от пушенето.

От друга страна пушенето спомага за по-лесното съсирване на кръвта и увеличава серумния холестерол. По такъв начин се улеснява възникването на сърдечен инфаркт и мозъчен инсулт. Това са трите основни съставки на тютюневия дим, концентрацията, на които е отбелязана върху кутиите с цигари и които са причина само за част от вредните му ефекти.

По-ниската им концентрация не прави цигарите по-безвредни, тъй като нуждата на пушача от никотин, се регулира чрез по-дълбоко вдишване на дима или чрез по-често пушене на “по-леките” цигари. Пушачът може да се подложи на лечение от зависимостта към тютюневият дим, ако самият той желае това.
--------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар